|
خرداد ۴, ۱۳۹۶
|

مفهوم اهرم در بازاریابی

پایه و اساس بازاریابی شبکه ای اهرم و تصاعد است به عبارتی بازاریابی شبکه ای از قدرت اهرم استفاده می کند . اهرم در هر کسب و کاری فرق دارد در بازاریابی یک سری موارد می تواند باشد و برای شغل های دیگر موارد دیگری می تواند باشد .

به عنوان مثال اهرم در کارخانه های بزرگ ،کارمندان است که  اگر تعداد کارمندان بیشتر شود درآمد کارخانه بیشتر می شود . همچنین اهرم برای سرمایه گذاران بزرگ ، پول است که  هرچقدر پول بیشتری برای سرمایه قرار دهند پول دارتر می شوند .

در تعریف اهرم می توان گفت که برای انجام کاری به جای ۱۰۰% توان یک نفر می توان از ۱۰۰ نفر استفاده کرد که هر کدام ۱% تلاش می کنند .

هرکسی مشغول کسب وکاری هست و زمانی را صرف کارخود می کند که در مقابل آن کسب وکار پول دریافت می کنند و اگر کسی بخواهد پول  بیشتری به  دست آورد  باید زمان بیشتری را هم صرف کار کند . حالا در نظر بگیرید که سرمایه دارها و کارخانه ها ، آیا زمان انجام کار را هزار برابر می کنند تا درآمد بالایی داشته باشند ؟ باید بگوییم که این امکان برای کسی وجود ندارد که هزاران برابر برای کاری وقت بگذارد به خاطر همین برای رسیدن به درآمد بالا باید افراد زیادی استخدام شوند .

بجز استفاده از وقت و زمان دیگران برای توسعه کار و درآمد بالا  می توان از موارد زیر هم استفاده کرد :

 • از دانش دیگران استفاده کنید
 • از مؤفقیت دیگران درس بگیرید
 • از شکست دیگران که برای کسب و کار شما تجربه محسوب می شود استفاده کنید
 • همچنین از پول دیگران برای سرمایه گذاری بیشتر استفاده کنید
 • از ایده ها و نظرات دیگران  برای پیشبرد کار خود استفاده کنید

در بازاریابی شبکه ای از دو اهرم OPT و OPE  استفاده می شود که مخفف  عبارات زیر هستند .

OPT  که مخفف عبارات زیر میباشد :

 • وقت سایر افراد ( Other People Time)
 • استعداد سایر افراد ( Other People Talent)
 • مهارتهای سایر افراد (Other People Techniques)

OPE که مخفف عبارات زیر میباشد :

 • اﻧﺮژی ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ( Other People Energy)
 • ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد (Other Peoples Education)
 • اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد (Other People Enthusiasm)
 • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ای حاصل ﻧﯿﺮوی اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مؤفقیت های بزرگ از جمع مؤفقیت های کوچک حاصل می شود .

ثبت دیدگاه